Asta Johansson

Trädgården på Bya Gård är cirka 10 000 kvadratmeter stor och ligger runt bostaden till ett lantbruk i Skarstad på Varaslätten. En stor del av ytan är naturmark och gräsmattor. Några gamla ekar och andra träd ger tomten karaktär. Grusgångarna kantas av buxbom. Rabatterna består huvudsakligen av perenner. Trädgården har planerats efterhand och förändrats för att vara så lättskött som möjligt. (Rådjur och harar har bidragit till vissa växters utseende.)

Kaffeservering och konstutställning med lokala förmågor.

Asta Johansson

Bya Gård Skarstad

534 95 Vara

0512- 21025