Eva Persanowska

untitled                    untitled2

Konstnärsträdgård i gammaldags miljö med hundratals antika rosor och även nyare sorter. Tusentals perenner, varav många ovanliga. Även ovanliga träd, buskar och pioner. Woodland. Försäljning av perenner och rotäkta rosor. Fika.

Annedalsvägen 4, 549 41 Moholm, 0709-659608