Gunborg Carlsson

Äldre naturnära trädgård där trädgården flyter ut i det vild med mattor av lökväxter på våren och liljor i juli. Ödesmål, Malma, 0514-29028