Gunvor Kjellberg

En personlig och strikt villaträdgård under uppbyggnad. Träd och vintergröna växter ger en stomme som är lika vacker året om. En begränsad färgskala skapar lugn och harmoni. De runda formerna återkommer i både buxbomklot och i en del av inredningen vilket ger en skön rytmkänsla. Material i möbler, krukor och markbeläggning harmonierar med varandra.

Gunvor Kjellberg

Kronhjortsvägen 8

531 57 Lidköping

0510-27546

070-6911768