Ingegerd Grönberg

IMG_1827 Redigerad

Uppvuxen, harmonisk trädgård med fokus på rhododendron, mestadels vildarter. Damm och litet vattenfall. Ovanliga träd och ormbunkar. Nya partier med barr- och ljungväxter. Parkering vid Kvänums Kyrka. Växter till försäljning.

Ingegerd och Mats Grönberg, Kyrkbyn 2, 535 91 Kvänum, 0763 21 48 13.

Hemsida: www.gronbergstradgard.com