Jan och Lisbeth Boethius

Denna trädgård som är på cirka 2800 kvadratmeter är belägen på Kinnekulles västsida och har en sluttande i trappstegsform med en så kallad klev. I trädgården har man utsikt över Kinneviken.
Trädgården består av en övre del med friliggande glaspaviljong, körsbärsträd i häckrabatter, många rosor i husrabatter och altanrabatt. Trappor leder till nedre “parken” med gullregnsträd, syrener, många blommande buskar och ett 70-tal rosensorter. Gula perennrabatten, kaprifolpergola, “medicin”-rabatten och mycket mera finns att vila ögonen på. Dessutom finns det flera sittplatser insprängda här och där, förbundna med olika gångar av gräs och natursten .
 
Fika!
Plantförsäljning och betong
 
Jan och Lisbeth Boethius
Römossen Hällekis
0768-357491