Jormar Svantesson

En 20 år gammal trädgård med torvpartier med 30 till 40 olika sorters rhododendron och andra surjordsväxter. Partier med barrväxter, ett par dammar, vattenfall och stenpartier med alpina växter.

I anslutning till trädgården finns även ett litet museum med bruksföremål från 1800-talet och framåt.

Jormar Svantesson

Vara Lassagården 4

534 95 Vara