Lena Broberg

Detta är en trädgård vid tallskogen. Här finns rabatter i symmetriska former i vissa delar och i böljande former i andra. Här finns även poolmiljö med kalksten och bambu. Tanken har varit att skapa en lättskött trädgård.

Fika!

Lena Broberg

Furuhäll Ekhöjden

53158 Lidköping