Levene äng

DSC_0007

På ängen låg från början en by, här finns gravfält
från järnåldern. När byn övergavs blev det en slåtteräng, som sköts genom röjning på våren,
slåtter i juni, lövtäkt i juli och därefter betning. Tack vare detta
brukningssätt har kulturlandskapet bevarats. På ängen växer grova ekar, björk
och hassel. På de magra markerna växer vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe.