Linda Pohlenz

IMG_2038      IMG_2054

Över hundrafemtio olika sorters pelargoner ryms i denna lilla radhustäppa, på hyllor och terrass. Karin Albinsson och Hjördis Blomberg säljer grönsaker, honung och keramik. Fikaförsäljning. Björnvägen 47, 531 57 Lidköping. 073 770 65 57.