Lisas Trädgård

CIMG8548

I en glänta i skogen, strax söder om Mariestad, ligger Lisas trädgård. Torpet är från 1850 och vi har varit måna om att bevara de gamla växterna, bland annat fina gamla aplar som ger en härlig stämning. Men även nya växter och vildfloran får ta plats. Trädgården är artrik, det mesta har jag drivit upp själv från frön och sticklingar, och vi har anlagt en damm och bäck som rinner genom perenn-rabatterna. Min drivkraft är omsorg om natur och miljö, därför har jag i vår köksträdgård odlat ekologiskt till husbehov sedan vi flyttade hit 1989. Jag har ett stort intresse av vårt kulturarv i form av växter, både ätligt och till lyst. Vår mark är på 2,5 hektar och rymmer flera små skogsdungar och en äng med många vilda växter. Plantskolan Lisas trädgård ekologiska plantor av ca 90 tomatsorter, grönsaker, kryddor, örter, perenner  mm. Växthus 230 kvm Välkommen att sitta ner en stund ! Fika finns att köpa, eller ta med en egen fikakorg. Här finns också höns och en opålitlig katt. För mer info se hemsidan:  www.lisastradgard.se Lisas trädgård Elisabeth Adamsson Sjöängen Karlsberg 1 54294 Mariestad 0706-395736 eller 0501-34074