Maria Joelsson och Tony Eriksson

dig   cof   cof

En trädgård till för både njutning, rekreation och för att kunna utveckla ett miljöengagemang. Den är inspirerad av ”Cottage gardens” med mormorsblommor blandat med grönsaksland, kryddväxter och bärodling. I woodlandet, flisas det bark, och det finns bikupor och en rotzon, med tillhörande bioreningsverk. Nytt 2021 är 12 m sparrisland. Trädgården är också en plats för barnbarnen med en stor rutschkana, trädkoja och hus för älvorna. Ladugårdstaket är fullt med solceller som producerar egen el. I ladan kommer det serveras fika och visas en konstutställning.

Siggesgården 3 Ryda, 534 96 VARA, Telefon: 076-7813969 Epost 051215216@telia.com

Maria Joelsson & Tony Eriksson

Siggesgården 3 Ryda
534 96  VARA
Telefon: 0512-15216
051215216@telia.com