Närebo

Gammal trädgård anlagd omkring år 1800, inspirerad av engelska parker. Det mesta är borta men nu har gångar, kantrabatter samt placering av olika buskar  kartlagts. Dessutom finns nya trädgårds- och växthusanläggningar. Gårdsbutiken är öppen mellan 10 och 17 med kaffeservering. Råda Närebo, 53196 Lidköping, 0510-22306