Rajfa Mujdzic

Kolonilott i Stenhammar Koloniförening, nummer 55 och 56, där det odlas grönsaker och blommor. Växthus. Flädervägen, Lidköping, 070-3809381