Stellan och Karin Olsson, Skara

Samlarträdgård på 5000 kvm i Marum, 8 km sydost om Skara.

Skyltar sätts upp från E20. Många ovanliga träd och buskar. Stor samling av barrväxter i miniformat,

Dagliljor, Hosta/Funkia m.m. Plantförsäljning!

http://olssonstradgard.blogspot.se/

Marum Inland, 532 95 Skara

Tel: 073 – 774 8000