Stola Herrgård

DSC_0055

Stola herrgård i Lidköpings kommun uppfördes 1713-19, alltså var bygget i full gång för 300 år sedan. Den stenbyggnad i kärv karolinsk stil som växte fram ersatte träbyggnader från 1500- och 1600-talen. Riksrådet Clas Ekeblad d.ä. byggde inte bara huset utan anlade också en barockträdgård med en halvcirkelformad avslutning, en s.k. exedra.

Så småningom inspirerades familjen av det senare 1700-talets vurm för engelska parker och Stola fick ett system av stigar i de ekbackar som omger huvudbyggnaden. Clas Julius Ekeblad och hans maka Brita Horn odlade apelsiner, citroner och druvor i orangeri och växthus.

Exedran finns fortfarande kvar liksom orangeri och växthus. Stigarna har i stort sett vuxit igen, men kan skönjas i ekbacken söder om huvudbyggnaden, där det också finns en minneslund med stenar över flera medlemmar i den ekebladska släkten. I år kommer projektet Historiska trädgårdar att förlägga föreläsningar till Stola den 15 juni och visa på spår i omgivningarna.

Den omsorgsfullt restaurerade huvudbyggnaden med sin blandning av karolinskt och rokoko visas som vanligt under sommaren.

Stola herrgård Strö 531 98 Lidköping, 0510-180 30