Stora Bryne

IMG_0876

Vildvuxen engelsk park där äldre strukturer som gångsystem, bersåer, utsiktsplatser och lövgrottor fortfarande kan skönjas. Här finns lövträd, krollilja, kungsängslilja och kungslilja. På gården finns även en nyplanterad ekologisk äppelodling. Historisk vandring i parken samt visning av äppelplanteringen. Kaffeservering!

Stora Bryne, 531 94 Järpås

www.storabryne.se