Uno och Siv Gustavsson

2014

Villaträdgård på cirka 1200 kvadratmeter med både damm-, torv- och stenpartier samt perennrabatter. Här finns också en hel del buskar och träd.

Plantförsäljning!

Uno och Siv Gustavsson

Södergatan 24

534 92 Tråvad

0512-20418