Varnhems kloster

I klosterruinen invid Varnhems Klosterkyrka har flera av rummen en ängskaraktär med mycket vilda blommor. Många olika sorters lökar blommar här på vår och försommaren. Här finns även en fin örtagård och i anslutning till klosterkaféet en stor köksträdgård där snittblommor odlas till pastoratets alla kyrkor. Den diakonala verksamheten som sköter om dessa trädgårdar heter Refugium Varnhem.

untitled

Foto: Inger Lidén