Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Mötesplats Trädgård drivs av studieförbundet NBV Väst.

  • De personuppgifter som Mötesplats Trädgård tar del av lagras i ett datasystem. Syftet med detta är att bland annat att kunna kontakta dig som deltar.
  • Personuppgifter är namn, adress, telefonnummer.

Hur förhåller Mötesplats Trädgård sig till GDPR/Dataskyddsförordningen?
Vi på Mötesplats Trädgård arbetar aktivt med att leva upp till den europeiska förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

För Mötesplats Trädgård är det NBV som ansvarar för och behandlar personuppgifter. NBV arbetar kontinuerligt med att anpassa rutiner och dokumentation enligt GDPRs föreskrifter.

Vill du begära rättelse eller komplettera dina personuppgifter?

Då kan du kontakta NBV-Väst. Du kan också kontakta oss via e-post.

Vill du ha ett registerutdrag?
Då behöver du skicka in en skriftlig förfrågan till NBV. Din förfrågan ska innehålla ditt namn och en kopia på din legitimation. Du kommer få svar på din förfrågan via brev inom en månad, som skickas till din folkbokföringsadress.

Skicka din förfrågan till: 
NBV Dataskyddsombud,
Box 32, 781 21 Borlänge.

Vill du veta mer om hur NBV hanterar dina personuppgifter? Du hittar mer information i NBVs integritetspolicy (PDF).